obrazek

INNOVATIVA IDÉER,
TRADITIONELLA VÄRDEN

mcdab_main_6.jpg

 

Ekologisk byggverksamhet

Bygg ett eget framtidshus med oss i lättbetongsystemet YTONG eller träteknologin WOOD FRAME. Detta är hus som byggs med ekologiska lösningar och energisnåla material med höga parametrar (vilket garanterar värmekomfort och låga driftskostnader). Stabilisering och säkerhet grundat på rejäla fundament. Vi bygger medvetet – vi månar om miljön. Läs mer om våra intelligenta hus.

 

MCDAB:S HUS PRODUKTIONSTEKNIK

Det viktigaste att komma ihåg när man väljer eget hus är att vara säker på att man har valt det bästa erbjudandet av alla. MCDAB har inget att dölja för sina kunder och därför vill vi gärna informera Er om vilka material vi bygger alla våra hus av. Tack vare dessa material kan vi genom avancerat tekniktänk med gott samvete överlåta dem till vår välutbildade byggpersonal på våra byggen. Klar specifikation på deras kvalitet och beständighet är grundläggande faktorer, som skiljer MCDAB:s hus från andra. Vi föreslår bygge av våra hus i två standarder

LÄTTBETONG YTONG

PRODUKTION AV OCH FÖRDELAR MED LÄTTBETONG YTONG

Produktionsteknologi nav lättbetongblocken YTONG patentskyddades 1924 av den svenska vetenskapsmannen Axel Eriksson. I industriell skala började blocken YTONG produceras 1929. Under följande årtionden blommade lättbetongindustrin upp. Man påbörjade produktion i Tyskland och Polen. De åren räknas som den riktiga början på utvecklingen av lättbetongblockens produktionsteknologi.

 

Till produktionen av YTONG-blocken använder man sig av naturliga råvaror: sand, kalk, vatten samt små mängder cement och anhydrit. Detta innehåll gör materialet bra för hälsan och praktiskt taget utan någon som helst naturlig radioaktivitet. Jäsmedel – aluminiumpasta som reagerar med kalciumhydroxid gör att massan sväller och det uppstår miljontals små porer. Det mycket noggranna valet av råvaror och en omsorgsfullt utarbetad teknisk process med datorstyrt doseringssystem möjliggör produktion av ett homogent material med mycket bra och fasta parametrar.

 

Lättbetongen YTONG sammanställer de två absolut viktigaste kraven vid bostadshusbygge: hållbarhet och termoisolering, som garanteras av de miljoner porer som finns i materialet.

 

Alla YTONG-produkter kännetecknas av ett mycket gott genomsläpp av vattenånga. Tack vare detta garanteras det att hus, som utförts i enskiktsteknologi av YTONG har en jämn fuktighetsnivå och ingen kondensation av vattenånga på innerväggarna.

 

Såväl en- samt dubbelskiktsväggar byggda inom denna teknologi garanterar ett optimalt mikroklimat i rummen samt kännetecknas av långsamt värmeavgivande. Det ger en hög temperaturkomfort i rummen: på vintern är det varmt, på sommaren – svalt.

 

YTONG är ett material med en hållbarhet som tillåter uppförande av bärande väggar i byggnader upp till 3-4 våningsplan. YTONG-blocken är ett utmärkt byggnadsmaterial för murning av enskiktsväggar i enfamiljshus.

 

Den varmaste och mest avancerade produkten ur YTONG:s urval är blocken YTONG ENERGO. Dessa block är producerade av en lätt sort lättbetong PP2/0,35 och sammanfogar tre otroligt viktiga faktorer för konstruktionsmaterial: hållbarhet, lätthet och termoisolering. YTONG ENERGO tillåter uppförande av de allra varmaste enskiktsväggarna utan ytterligare värmeisolering.


 

EXEMPEL PÅ BYGGE AV HUS ENLIGT MCDAB:S SYSTEM

 

 

 

Väggkonstruktion YTONG

 

Huskonstruktion YTONG

 

Huskonstruktion YTONG

 

Husgrund

 

Innan utförandet av grundarbeten bör Investeraren utföra en GEOLOGISK UNDERSÖKNING av marken för att utesluta dolda fel på det anförtrodda området och för att kunna planera utformningen av grunden.

Korrekta fundament är en garanti på kvalitet och lång livstid på byggnaden!

Beroende på terrängen samt markens egenskaper kan vi välja:

 • Traditionell husgrund av betong
 • Traditionell husgrund av lekablock (lodrätt isolerade med bitumen)
 • Fundamentskiva (frigolit, värmeisolering, armeringsnät, betong)

 

Bärande väggar och skiljeväggar

 • Yttre bärande väggar YTONG med tjocklek 36,5 cm
 • Inre skiljeväggar YTONG med tjocklek 11,5 cm
 • Inre bärande väggar SILKA med tjocklek 18 cm

 

Alla block limmas med tunnskiktsbruk.

Alla element så som överstycken och dylikt är utförda enligt systemet YTONG.

 

Takkonstruktion

 • När det gäller planshus är takkonstruktionen utförd i systemet YTONG eller TERIVA beroende på projekt.

Tak

 • Takstolen tillverkas på byggarbetsplatsen eller så beställer vi färdiga element som utförs av sådana företag som: TIMMELE, NÄSSJÖ
 • Takpannor från företagen BRAAS, ROBEN
 • Takpannor av plåt från företagen PLANNJA, RUUKKI
 • Takrännor och stuprännor är utförda av material från ledande företag.

 

Fönster- och dörrsnickeri

 • Fönster av PVC-profil med 5 kammare och glasruta med diffusionskoefficient k=1,0 som standard. Mot extra tillägg PVC-, trä- eller aluminiumfönster med diffusionskoefficient k=0,6 och till och med 0,5 med tre glas.
 • Ytterdörr i trä, PVC eller aluminium från ledande företag.
 • Yttre fönsterkarmar av plåt i färg vald från producentens färgkarta.
 • Inre fönsterkarmar av postformning, PVC eller granit.

 

Husfasad

 

Vi har några olika typer av puts att välja mellan

 

 • Traditionell kalkcementputs målad med färg 2 ggr
 • Tunnskiktsputs från företagen ATLAS, WEBER eller annat valfritt företag (limbruk, armeringsnät, putsunderlag, tunnskiktsputs med struktur i färg vald från producentens färgkarta)

 

Gipssystem och inomhusputs

 • Gipssystem av gipskivor
 • Inomhus kalkcementputs eller maskingipsputs

 

Inomhusinstallationer

 • Centralvärmeinstallation utförd i systemen PURMO eller TECE med element
 • Vatteninstallation utförd i systemen PURMO eller TECE
 • Elinstallation
 • TV-, Internet-, telefon-, porttelefoninstallation

 

Värme

 • Värmepump
 • Rekuperator

 

 

EXEMPEL PÅ PROJEKT SAMT PRISER

 

Vi presenterar projekt av hus utförda i systemet YTONG och även konstruktionen WOOD FRAME. De presenterade bilderna och priserna är inte ett handelserbjudande utan är enbart en information samt ett inbjudande för kunden att kontakta oss för en egen planering och utförande av detta eller liknande projekt.

Vi presenterar såväl klassiska, komfortabla och barnvänliga projekt, som moderna, trendiga projekt, som idealiskt passar in i framtidens bygge. Alla projekt har tagits fram med miljön i åtanke där vi lägger fokus på att använda naturliga råvaror, som är bra för miljön samt att kunna återvinna överflödiga element. Utöver detta uppfyller husen de högsta kvalitetskraven med sagolika mönster och utgör moderna hem, som människor i alla generationer drömmer om. Arbeta med de bästa och förvänta Dig det bästa!

HUS AF3-04 / 126m2

2 268 000 sek

Ett hus som från första ögonblicket förtrollar med sin värme. Husets visitkort är en harmonisk fasad som idealiskt passar ihop med byggnadens form. Sammanställningen av elegant vit, smakrikt kaffe och nötfärgat trä ger en attraktiv estetisk upplevelse.HUS AF2-71 / 149m2

2 533 000 sek

Enplanshus med garage med två bilplatser avsett för en familj bestående av 3-4 personer.

 

HUS AF1-68 / 155m2

2 635 000 sek

Enplanshus med boyta på vinden samt garage med plats för en bil. Avsett för en familj bestående av 4-5 personer. På bottenvåningen finns dagrummen: vardagsrum med öppen spis, matsal samt kök med skafferi.

 

HUS OZ6-80 / 163m2

2 771 000 sek

Kompakt enplanshus med platt tak för en familj med 2-3 personer.

Byggnaden är tydligt uppdelad i områden. Den representativa delen består av ett rymligt, ljust vardagsrum anslutet till ett stort kök. Matsalen finns vid ett stort tvådelat fönster med utgång till sidoterrassen.

 

HUS DS2-01 / 188m2

3 196 000 sek

Detta hus är en avsett för en familj om 4-5 personer. Huskroppen är huvudsakligen klassisk och passar såväl tät bebyggelse, som öppen, naturlig terräng.

 

HUS OZ6-64 / 210m2

3 570 000 sek

Modern bostad för familj med barn med plats för två bilar i garaget med direkt anslutning till huset. Huset utmärks av en intressant arkitektur och rejält med glas och moderna fasadmaterial.

SYSTEMET WOOD FRAME KONSTRUKTION

Vad är Wood Frame?

Lätt trästomme – är en populär teknologi i USA, Kanada och de Skandinaviska länderna för bygge av små och medelstora byggnader (enfamiljshus, radhus). Det grundläggande konstruktionsmaterialet består av brädor normalt med en tjocklek av 45 mm och bredd beroende på styrkekrav.

Wood Frame-teknologin

Wood Frame-teknologin kallas också trästommeteknologi och är populär i många delar av världen där klimatet liknar det i Skandinavien eller Kanada. Tack vare de professionella materialen är ett sådant hus varmt, hälsosamt och avsevärt billigare än hus byggda med andra teknologier.

 

Wood Frame-teknologin har egentligen inga konstruktionsbegränsningar. Den tillåter val av valfri form på huset och vi kan utan större svårigheter uppföra ett enplanshus, flerplanshus med källare eller utan. Konstruktionen med trästomme gör det också möjligt att på ett valfritt sätt, anpassat efter egna behov utforma ytorna inomhus.

 

För att bygga denna typ av hus använder man material med naturlig härkomst så som trä, spånskivor, mineralull, gipsskivor. Den bärande konstruktionen av huset utgörs av stommen. Den består av trästolpar och bjälkar, som sammanfogas med hjälp av spik, lim eller speciella länkar. De yttre väggarna uppkommer genom att man bygger runt stommen med avslutande lager både från fasadens utsida och insida. Mellan dem placerar man termoisoleringen. Hela processen där olika element av huset uppstår sker på byggarbetsplatsen.

 

Den största riskfaktorn när man bygger ett hus i trästommeteknologin är den mänskliga faktorn. Den här teknologin kräver utmärkta hantverkare, som är mycket duktiga på det de gör. Om man använder olämpligt trä till detta bygge (för fuktigt eller direkt från sågverk utan behandling), okunnigt sammanfogar olika element eller gör ett felaktigt avslutningsarbete (så som puts, målning, tapeter och dylikt) – kan allt detta orsaka otät termoisolering eller till och med att konstruktionen börjar ruttna. Det är också mycket viktigt med löpande skötsel – man får inte tillåta att stuprännor och andra element, som leder bort vatten skadas och inte heller att den utvändiga putsen eller tätningen kommer till skada.

 

Wood Frames-teknologins popularitet har inte sjunkit genom åren – det är det bästa beviset på att det är värt att fundera över att bygga denna typ av hus om man behöver bygga billigt och snabbt!

 

I regel tar det ca 3 till 4 månader att bygga ett inflyttningsklart hus om 100 m2.

 

Hjärtligt välkomna att ta del av våra tjänster.

 

EXEMPEL PÅ BYGGE AV WOOD FRAME HUS ENLIGT MCDAB:S SYSTEM

 

 

 

Huskonstruktion

 

Vägg i genomskärning

Husgrund

 • Innan utförandet av grundarbeten bör Investeraren utföra en GEOLOGISK UNDERSÖKNING av marken för att utesluta dolda fel på det anförtrodda området och för att kunna planera utformningen av grunden.
 • Korrekta fundament är en garanti på kvalitet och lång livstid på byggnaden!
 • Beroende på terrängen samt markens egenskaper kan vi välja:
 • Traditionell husgrund av betong
 • Traditionell husgrund av lekablock (lodrätt isolerade med bitumen)
 • Fundamentskiva (frigolit, värmeisolering, armeringsnät, betong)

 

Bärande väggar och skiljeväggar

 • Yttre bärande väggar av hyvlat trä 145x45 eller 170x45 beroende på byggnad, isolerat med mineralull enligt Wood Frame:s standarder
 • Inre skiljeväggar av hyvlat trä 70x45 eller 95x45 beroende på byggnad
 • Inre bärande väggar av hyvlat trä 120x45 beroende på byggnad
 • Alla element så som överstycken och dylikt är utförda enligt Wood Frame-systemet.

 

Takkonstruktion

 • När det gäller planshus är takkonstruktionen av hyvlade bjälkar 220x45 beroende på väggarnas spännvidd eller typ POSTI JOIST.

Tak

 • Takstolen tillverkas på byggarbetsplatsen eller så beställer vi färdiga element som utförs av sådana företag som: TIMMELE, NÄSSJÖ
 • Takpannor från företagen BRAAS, ROBEN
 • Takpannor av plåt från företagen PLANNJA, RUUKKI
 • Takrännor och stuprännor är utförda av material från ledande företag.

 

Fönster- och dörrsnickeri

 • Fönster av PVC-profil med 5 kammare och glasruta med diffusionskoefficient k=1,0 som standard. Mot extra tillägg PVC-, trä- eller aluminiumfönster med diffusionskoefficient k=0,6 och till och med 0,5 med tre glas.
 • Ytterdörr i trä, PVC eller aluminium från ledande företag.
 • Yttre fönsterkarmar av plåt i färg vald från producentens färgkarta.
 • Inre fönsterkarmar av postformning, PVC eller granit.

 

Husfasad

 

Vi har några olika typer av fasader att välja mellan beroende på de yttre väggarnas uppbyggnad:

 • Fasadbräda med olika bredd behandlad och målad med målarfärg.
 • Tunnskiktsputs från företagen ATLAS, WEBER eller annat valfritt företag (limbruk, armeringsnät, putsunderlag, tunnskiktsputs med struktur i färg vald från producentens färgkarta)
 • Isolering av byggnaden med mineralull och utförande av kalkcementputs.

 

Innerväggar

 • Gipssystem av gipskivor
 • Väggpaneler med olika bredd

 

Inomhusinstallationer

 • Centralvärmeinstallation utförd i systemen PURMO eller TECE med element
 • Vatteninstallation utförd i systemen PURMO eller TECE
 • Elinstallation
 • TV-, Internet-, telefon-, porttelefoninstallation

 

Värme

 • Värmepump
 • Infrapaneler (radiatorer eller värmefolier)
 • Rekuperator

 

EXEMPEL PÅ PROJEKT SAMT PRISER

 

Vi presenterar projekt av hus utförda i systemet YTONG och även konstruktionen WOOD FRAME. De presenterade bilderna och priserna är inte ett handelserbjudande utan är enbart en information samt ett inbjudande för kunden att kontakta oss för en egen planering och utförande av detta eller liknande projekt.

Vi presenterar såväl klassiska, komfortabla och barnvänliga projekt, som moderna, trendiga projekt, som idealiskt passar in i framtidens bygge. Alla projekt har tagits fram med miljön i åtanke där vi lägger fokus på att använda naturliga råvaror, som är bra för miljön samt att kunna återvinna överflödiga element. Utöver detta uppfyller husen de högsta kvalitetskraven med sagolika mönster och utgör moderna hem, som människor i alla generationer drömmer om. Arbeta med de bästa och förvänta Dig det bästa!

TRÄ HUS PD4-89 / 22m2

440 000 sek

Sommarhus med yta att anpassas valfritt, WC och terrass. I den beskrivande delen av projektet har den fria ytan en funktion av ett öppet kök.

 

 
 

TRÄ HUS PD5-14 / 42m2

798 000 sek

Sommarhus med yta att anpassas valfritt, WC, vinterträdgård och terrass.

 
 

TRÄ HUS PD2-22 / 116m2

1 972 000 sek

Hus som förtrollar med sin praktiska skönhet och moderna detaljer som förskönar husets yttre väggar. Fasaden på baksidan har symmetriska terrassdörrar ovanför vilka det finns tak och det hela blir en imponerande symmetrisk komposition.

 

 
 

TRÄ HUS ST6-95 / 163m2

2 771 000 sek

Hus avsett för en familj bestående av 4-5 personer. Den kompakta huskroppen baserad på en rektangel har byggts ut med en inglasad matsal och en garagetillbyggnad. Husets karaktär understryks av trädetaljer på husfasaden.

 

 
 

TRÄ HUS RX1-64 / 185m2

3 145 000 sek

Ett separat enfamiljshus med boyta på vinden, utan källare och med garage som har plats för två bilar.

 

 
 

TRÄ HUS RX1-42 / 224m2

3 808 000 sek

Separat enfamiljshus.

« tillbaka

PRISER & UTMÄRKELSER

Här följer priser på de viktigaste tjänsterna. Priserna kan diskuteras individuellt.

» Till priser

ROT-AVDRAGET

Nu har du möjlighet att få en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år. MCDAB innehar F-skattesedel. » läs mer

PRISKALKYLATOR MCDAB

Vill du bygga ett hus? Har du ett färdigt projekt? Skicka det till oss så gör vi en kostnadskalkyl!

» Till priskalkylatorn

Copyright © 2018 MCDAB